• morozandpartners

Захист прав споживачів при користуванні Інтернетом: знати права і читати умови розірвання договору

Цифрове середовище, зокрема Інтернет вливає на різні види правовідносин між різними учасниками. І якщо через анонімність на деяких форумах чи сторінках невідомих осіб, можуть виникати складнощі у розумінні до кого можна пред’являти претензії у порушених правах, наприклад через публікації, які порушують честь. Проте відносини із провайдером, який і забезпечує ваш доступ до Інтернету, не є анонімними. Тому для забезпечення своїх прав на отримання належного рівня телекомунікаційних послуг важливо розуміти з ким ви укладаєте договір і на яких умовах вам пропонують послуги.Перш за все важливо розуміти, що договір, який укладає споживач із провайдером регулюється Законом України «Про телекомунікації» та ще низкою підзаконних актів.

При укладенні договору особа має отримати підключення до Інтернету, а забезпечує це конкретна компанія. Важливо розуміти, що така компанія, яка є провайдером телекомунікаційних послуг, має надавати усім своїм споживачам однакові умови, не дискримінуючи жодних осіб, надаючи повну та достовірну інформацію та виконувати усі обов’язки, які покладені на провайдера відповідно до закону.

Саме тому, якщо особа вирішує обрати для користування послуги певної компанії, вона завжди має пам’ятати про права, які закріплює для неї закон і за порушення яких компанія - провайдер має притягатися до відповідальності.


Зокрема можна виділити такі:

- Державний захист своїх прав, насамперед звернення до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Державна служба).

Зокрема є змога звернутися у зв’язку з порушенням прав споживачів не виходячи з дому. Так, на офіційному сайті Державної служби можливо надіслати письмове звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) за посиланням http://consumer.gov.ua/appeal.

- Вільний доступ до телекомунікаційних послуг. Жодним чином не повинен перешкоджатися доступ до телекомунікаційних послуг ні зі сторони провайдера, ні сторони третіх осіб.

- Безпеку телекомунікаційних послуг. Провайдер повинен забезпечувати захист від несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації.

- Вибір оператора, провайдера телекомунікацій.

- Вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг.

- Безоплатне отримання від оператора, провайдера телекомунікацій вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг. Так, інформаційні послуги з приводу надання інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання послуг є безоплатними.

- Своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг. Якщо виникають ситуації коли послуги надані несвоєчасно або неякісно, то слід негайно звернутись до провайдера для усунення проблем та пояснень з цього приводу.

- Отримання від оператора, провайдера телекомунікацій наявних відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг. Робота провайдера в частині надання послуг повинна бути підзвітна, тобто провайдер повинен надавати запитувану інформацію споживачу безперешкодно в межах їх договору.

- Обмеження оператором, провайдером телекомунікацій доступу споживача до окремих видів послуг на підставі його власної письмової заяви.

- Повернення від оператора, провайдера телекомунікацій невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг у випадках і порядку, визначених правилами надання і отримання цих послуг, а також договором приєднання щодо виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення (у разі укладення такого договору).

- Відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому договором про надання телекомунікаційних послуг. Зазначимо, що в договорі про надання телекомунікаційних послуг повинно бути чітко зазначено порядок розірвання такого договору, а також правові наслідки такого розірвання.

- Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов’язків, передбачених договором із споживачем чи законодавством. Ті збитки, що заподіянні Вам як споживачу послуг, повинні бути безперешкодно відшкодовані. Якщо провайдер відмовляється від відшкодування збитків, це є умовою до звернення споживача або до уповноважених державних органів, або суду.

- Оскарження неправомірних дій операторів, провайдерів телекомунікацій шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів. Так, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів, а також до уповноважених державних органів.

- Відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яку Ви не замовляли. Ви повинні сплачувати лише ті послуги, що передбачені договором. Також, маєте змогу розширити цей перелік послуг за взаємної згодою сторін договору, проте ні в якому разі не сплачувати за користування послугою, яка не була замовлена Вами.

- Отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої телекомунікаційної послуги. В разі, якщо виникає ситуація при якій Ви, як споживач послуги, виявили бажання відмовитися від будь-якої послуги, що передбачена договором, то провайдер повинен надати Вам таку можливість, а також сповістити яким чином та у який спосіб (письмово або усно) відбувається окреслена відмова.

Окремо слід звернути увагу на процедури розірвання договорів щодо отримання послуг з підключення до мережі Інтернет. Для споживача залишаються ризики не отримати розірвання договору та фактично продовжувати отримати квитанції на оплату послуг. Це може статися у разі якщо провайдер встановив особливий порядок і умови розірвання договору в односторонньому порядку, а споживач його не дотримується.

Так, наприклад, у постанові Дніпровського Апеляційного Суду по справі №199/5182/17, було зазначено, що позивачем не було дотримано порядку розірвання договору про надання та отримання телекомунікаційних послуг передбаченого пунктом 8.10 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, з якими позивача було ознайомлено при підписанні Протоколу замовлення послуг та обладнання.


Тобто, у разі, коли споживач не ознайомився детально з пунктом договору щодо порядку розірвання, є ризики отримувати неправильне нарахування абонплати або незаконне формування заборгованості. Ситуація може скластися так, що ви вважаєте, що договір розірваний, а провайдер продовжує здійснювати нарахування.


Таким чином, укладаючи договори для отримання підключення до мережі Інтернет, важливо розуміти що саме споживач має право вимагати від компанії, яка гарантує доступ до мережі Інтернет, та витратити час і ознайомитися із умовами договору аби в подальшому вберегти себе від фінансових втрат як на здійснення виплат провайдеру, який має складні умови розірвання договору, або на судові витрати, задля отримання компенсації за неналежні послуги доступу до мережі Інтернет.

302 просмотра0 комментариев