• morozandpartners

Звільнення головного бухгалтера на підприємстві: уникнення питань від податкових органів

Головний бухгалтер на будь-якому підприємстві є особою, яка виконує свої обов'язки відповідно до трудового законодавства, проте у разі його звільнення, перед керівництвом постає питання щодо особливостей такої процедури, адже ряд нюансів за цією посадою все ж таки залишається.
1. Затримувати звільнення головного бухгалтера, навіть через особливості його посади, не можна

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23.10.2009 р. N 251/06/186-09 «Щодо звільнення головного бухгалтера» визначає, що не можуть бути причиною для затримки звільнення головного бухгалтера такі причини, як відсутність кандидатури нового головного бухгалтера або необхідність здавання звітності за відповідний період роботи, оскільки відповідно до частини першої статті 38 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Також згідно зі статтею 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Статтею 116 КЗпП передбачено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Відповідно до частини третьої статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Разом з тим відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.


Тому, що стосується питання, як саме особа приймає справи від головного бухгалтера, якщо на момент його звільнення заміни немає, то зазвичай це здійснює керівник підприємства, установи, організації.


2. Необхідність акту приймання-передачі справ від головного бухгалтера


Перед звільненням головбуха складається акт прийому – передачі довільної форми. Для цього необхідно:

-видати наказ про прийом-передачу справ, у якому зазначити особу, яка приймає справи; склад комісії, яка буде приймати участь у передачі справ; строки проведення тощо;

- замовити перевірку незалежних аудиторів (за потребою);

- провести інвентаризацію (у разі необхідності).


Відповідно до наказу Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 проведення інвентаризації обов'язково при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ). Тому, якщо головбух є матеріально відповідальною особою за трудовим договором, посадовою інструкцією і т.п., то проведення інвентаризації обов’язкове.


3. Повідомлення податкових органів - Наказ Мінфіну від 09.12.2011 р № 1588


Пункт 9.3. Наказу Мінфіну від 09.12.2011 р № 1588, визначає, що платники податків - юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов'язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 1-РПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку". У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою «Зміни», "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" або за формою № 1-РПП з позначкою «Перереєстрація, зміни», «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формами № 2-ОПП, № 7-ОПП.

Відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, визначених пунктом 183.7 статті 183 розділу V Податкового кодексу України, та задоволена контролюючим органом. У цьому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 1-РПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи.


4. Інформування банківської установи


Якщо головбух мав право підпису банківських документів, зміни необхідно оформити в обслуговуючому банку. У банк подається нова картка із зразками підписів (додаток 3 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492).


5. Скасування електронного цифрового підпису


Для цього слід звернутися в центр сертифікації ключів (АЦСК), який видав електронний цифровий підпис. Підприємству потрібно подати заяву в АЦСК про анулювання старого ЕЦП і видачу нового (якщо на місце старого головбуха було прийнято нового). Для надання права підпису електронних документів новому бухгалтеру керівник підприємства повідомляє про таку особу контролюючий орган шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до наказу Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557.


Таким чином, звільнення головного бухгалтера відбувається за звичайною процедурою відповідно до вимог трудового законодавства. Передача справ від головного бухгалтера відбувається через наказ про прийом-передачу справ, із повідомленням органів ДПС та за необхідності інформування банків та скасування електронного цифрового підпису.

3 779 просмотров0 комментариев