• morozandpartners

Сергій Мороз взяв участь у панельній дискусії щодо судових прецендентів в сфері дискримінації

Керуючий партнер адвокатського об’єднання «Мороз і Партнери» Сергій Мороз виступив з доповіддю за темою «Дискримінація у сфері трудових відносин в Україні: судова практика та шляхи вирішення» на міжнародній конференції, організованою Міжнародною асоціацією італомовних юристів (AIGLI), членом якої він є.


Головною тезою доповідді стало те, що дискримінація в сфері трудових відносин, зокрема у сфері зайнятості є найбільш визначеною сферою для України, де виділяють дискримінацію за віковою ознакою, ознакою наявності інвалідності, а також за ознакою статі тощо.


Так, при виборі засобів захисту від випадків дискримінації більшість потерпілих орієнтується на неправові засоби захисту або ж на «переговорні» механізми вирішення проблем, що пояснюється: а) недостатньою обізнаністю із правовими аспектами проблеми та б) недовірою до судових механізмів і правових інструментів захисту в цілому.


Сергій Мороз наголошує на тому, що неефективність судового захисту прав осіб з інвалідністю у випадках дискримінаційних практик зумовлене рядом чинників: особливим статусом самих позивачів; завищеними (необґрунтованими) очікування осіб з інвалідністю щодо можливостей судового захисту; нечіткістю уявлень суддів про форми дискримінації та складнощами обґрунтування рішень на підставі національного закону та актів міжнародного права.


Окреслена проблематика є найбільш нагальною в Україні сьогодні, а тому потребує негайного вирішення, зокрема, вдосконалення вітчизняного законодавства.


16 просмотров0 комментариев